Perioada campaniei: 12.02-18.02.2024

1.Organizatorul campaniei

Campania “Oferta 15% reducere la seturi 12.02-18.02.2024”este organizată de Momirov E-COMMERCE SRL, cu sediul social in Timis, Recas, str Rasaritului 6, cod de înregistrare fiscală RO40244659 şi înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/4325/2018, denumită în continuare Organizator.

2.Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 12.02-18.02.2024, incepand cu ora 00:00 si sfarsindu-se in data de 18.02.2024 la ora 23:59, în magazinul online aflat pe site-ul https://momirov.ro/ , cat si in magazinele fizice din Iulius Town Timisoara, pe strada Strada Piața Consiliul Europei nr. 2, respectiv magazinul fizic aflat in Atrium Mall, pe strada Calea Aurel Vlaicu 10-12, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si condiţiilor si informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate. „Organizatorul” îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

3.Produsele participante în campanie si mecanismul campaniei

La achizitia oricarui set, clientii vor beneficia de 15% reducere, produsele fiind comercializate de Momirov Cosmetics  online, pe https://momirov.ro/ cat si in magazinele fizice din Iulius Town Timisoara, pe strada Strada Piața Consiliul Europei nr. 2, respectiv in magazinul fizic aflat in Atrium Mall, pe strada Calea Aurel Vlaicu 10-12. In perioada desfasurarii Campaniei, Organizatorii au pus.

Oferta curentei campanii nu va fi aplicabila ofertelor deja existente si nu se aplica alte vouchere/cupoane/coduri de reducere.

4.Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client al Momirov Cosmetics, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România. La campania promoţionala “Oferta 15% reducere la seturi 12.02-18.02.2024” au dreptul sa participe si angajaţii Momirov Cosmetics, dar oferta obţinută nu se va cumula cu reducerea de angajat.

Prin participarea în campania “Oferta 15% reducere la seturi 12.02-18.02.2024 “participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5.Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze achizitia a oricarui set si beneficiaza de 15% reducere, în limita stocului disponibil în perioada 12.02-18.02.2024 pe https://momirov.ro/ , cat si in magazinele fizice din Iulius Town Timisoara, pe strada Strada Piața Consiliul Europei nr. 2, respectiv in magazinul fizic aflat in Atrium Mall, pe strada Calea Aurel Vlaicu 10-12. In perioada desfasurarii Campaniei.

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii Momirov Cosmetics care achiziţionează seturi, beneficiaza de 15% reducere, în limita stocului disponibil, în perioada 12.02-18.02.2024.

Pe perioada Campaniei NU SE POT CUMULA SI ALTE VOUCHERE/CUPOANE/CODURI DE REDUCERE.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a momirov.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul isi rezerva dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de functionare, inclusiv erori umane.

6. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând datele din pagina de Contact

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit pe site-ul https://momirov.ro/ . 

Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin postarea pe website-ul www.momirov.ro

MOMIROV COSMETICS