1.Organizatorul campaniei

Campania  ”Kit demachiant + prosop curățare CADOU” este organizată de Momirov E-COMMERCE SRL, cu sediul social in Timis, Recas, str Rasaritului 6, cod de înregistrare fiscală RO40244659 şi înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/4325/2018, denumită în continuare Organizator.

2.Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 23.07-29.07.2024, incepand cu orele 00.00 în magazinul online aflat pe site-ul https://momirov.ro/ si în magazinele fizice aflate in Atrium Mall,Arad, pe strada Calea Aurel Vlaicu 10-12, respectiv în magazinul fizic aflat in Iulius Town Timisoara, pe strada Strada Piața Consiliul Europei nr. 2 , in limita stocului disponibil cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. 

Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea  Termenilor si condiţiilor si informându-se cu privire la  Politica de confidenţialitate. „Organizatorul” îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării campaniei, din motive întemeiate,aducand modificari acestui regulament regasiti online la adresa  https://momirov.ro/ .

3.Produsele participante în campanie

În campania curentă se oferă CADOU prosopul pentru curățare a tenului la toate comenzile care conțin un Kit Demachiant, oferta fiind valabila atat pe pagina web https://momirov.ro/, cat si in magazinele fizice aflate in Atrium Mall,Arad, pe strada Calea Aurel Vlaicu 10-12, respectiv în magazinul fizic aflat in Iulius Town Timisoara, pe strada Strada Piața Consiliul Europei nr. 2.

Pe perioada campaniei voucherele/codurile de reducere pot fi aplicate.

4.Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client al Momirov Cosmetics, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România.Prin participarea în campanie  , participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5.Mecanismul campaniei

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a momirov.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul isi rezerva dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de functionare, inclusiv erori umane.

Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil.

6. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând datele din pagina de Contact.

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit pe site-ul https://momirov.ro/ . Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin modalitaţile menţionate mai sus.

MOMIROV COSMETICS