1.Organizatorul campaniei

Campania “Oferta in Editie Limitata” este organizată de Momirov E-COMMERCE SRL, cu sediul social in Timis, Recas, str Rasaritului 6, cod de înregistrare fiscală RO40244659 şi înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/4325/2018, denumită în continuare Organizator.

2.Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 14-21.03.2023, incepand cu ora 20:00 si sfarsindu-se in data de 21.03.2023 la ora 23:59, în magazinul online aflat pe site-ul https://momirov.ro/ , cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si condiţiilor si informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

3.Produsele participante în campanie

La orice achiziție de peste 250 lei, , se ofera cadou  esarfa MOMIROV  creeata in editie limita , în limita stocului disponibil, pentru achiziții mai mari de 250 lei., produsele fiind comercializate de Momirov Cosmetics  online, pe https://momirov.ro/ . Oferta curentei campanii nu va fi aplicabila ofertelor deja existente si nu se aplica alte vouchere/cupoane/coduri de reducere.

4.Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client al Momirov Cosmetics, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România. La campania promoţionala “Oferta in Editie Limitata” 14-21.03.2023” au dreptul sa participe si angajaţii Momirov Cosmetics, dar oferta obţinută nu se va cumula cu reducerea de angajat.

Prin participarea în campania “Oferta in Editie Limitata” 14-21.03.2023”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5.Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze orice achiziție de peste 250 lei , si beneficiaza de o esarfa MOMIROV creeata in editie limita , în limita stocului disponibil, pentru achiziții mai mari de 250 lei în perioada 14 -21.03.2023 de pe https://momirov.ro/ .

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii Momirov Cosmetics care efectueze orice achiziție de peste 250 lei beneficiaza de o esarfa MOMIROV creeata in editie limita , în limita stocului disponibil, pentru achiziții mai mari de 250 lei în perioada 14-21.03.2023

Pe perioada Campaniei NU SE POT CUMULA SI ALTE VOUCHERE/CUPOANE/CODURI DE REDUCERE. În cazul unor eventuale erori de funcţionare a momirov.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul isi rezerva dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de functionare, inclusiv erori umane.

6. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând datele din pagina de Contact.

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit pe site-ul https://momirov.ro/ . Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin modalitaţile menţionate mai sus.

MOMIROV COSMETICS